Keeletoimetaja.ee üldine hinnakiri on väga lihtne:

  • Tekstid, mis on juba väga head, kuid vajavad veel korrektuuri või viimast ülevaatust –  5,5 €/lk
  • Tekstid, mis vajavad põhjalikku keeletoimetamist ja korrektuuri (kõige tavapärasem) – 7 €/lk
  • Tekstid, mis vajavad kohati ümberkirjutamist ja väga põhjalikku toimetamist – alates 10 €/lk
  • Kiirtööd – kokkuleppel
  • Sinu teksti näidistoimetus (1 lk – 1800 tm) koos kommentaaridega – 10 €/lk

Väike näidistoimetus on kasulik näiteks käsikirja, diplomitöö või muu pikema teksti puhul – nii saab klient enne mahuka töö tellimist aimu, mida on tema tekstiga tarvis teha ja kui palju see võib maksma minna.

  • Tekstide kirjutamine – alates 50 €/lk (või kokkuleppel, kuna sõltub paljudest tingimustest)
  • Küljendamine-kujundamine – hind kokkuleppel.

ÜKS LEHEKÜLG = 1800 TÄHEMÄRKI TÜHIKUTEGA.

NB! Hindadele lisandub käibemaks.

Paljudel juhtudel on toimetamise või tekstide kirjutamise hind kokkuleppe küsimus (sõltub mahust ja keerukusest), seega tasub kindlasti kirjutada e-kiri ja küsida hinnapakkumist: info@keeletoimetaja.ee