Mida copywriteri teenus tegelikult tähendab?

Tekstide koostajal on tänapäeval peenem võõrkeelne nimetus – copywriter (ma meelega ei kasuta praegu kaldkirja, kuigi võõrkeelse termini puhul peaks). Keelenõuanne soovitab selle sõna asemel tegelikult kasutada väljendit reklaamikirjutaja või -kirjanik. Copywriteri teenus ongi miski, mis ongi tugevalt seotud reklaamiga, kuid võib endas sisaldada ka palju muud.

AGA:

 • Kes siis on hea copywriter?
 • Mida ja kuidas ta teeb?
 • Kas ta kirjutab kõik tekstid vaid oma targa pea abil ja alati 100% originaalselt?

Meie kandis teatakse copywriteri nimetuse all nüüdseks inimest, kes teeb praktiliselt kõike, mis on seotud tekstimaailmaga. Ta:

 • kirjutab kodulehtedele sisutekste;
 • koostab (regulaarseid, nt SEO-sõbralikke) blogipostitusi;
 • kirjutab reklaamtekste, artikleid, sotsiaalmeedia sisu;
 • toimetab „musta materjali“ loetavaks ja õigekeelseks;
 • teeb korrektuuri;
 • koostab mis tahes muid tekste.

Copywriteri teenus – miks seda seostatakse reklaamiga?

Enamasti soovitakse kirjutaja teenuseid kasutada ikkagi siis, kui on vajadus midagi või kedagi tutvustada ja nähtavaks teha. Näiteks ideed, ettevõtet, teenust, tooteid või inimest ennast.

Asjatundlikud kirjutajad töötavad pea igal pool, kus on tarvis

Copywriteri teenus - põnev töö!
Tekstide kirjutamine on loominguline ja vaheldusrikas!

avalikkuse silmade ja kõrvade jaoks tekste luua – nii suuliseid kui kirjalikke. Näiteks võib tuua reklaamid nii televisioonis kui ka raadios. Ka sõnad, mida kuuled õhtu- või telesaatejuhi suust, on tõenäoliselt varem ritta sättinud üks tubli copywriter.

Niisiis on kirjutamine igati loominguline töö, mis on sageli ühel või teisel viisil seotud müügi ja reklaamiga.

Iga uue teksti loomise puhul tuleb enne kirjutamist uurida soovitud teksti kohta võimalikult palju infot:

 • Millised on sihtgrupi vajadused?
 • Kuidas tekst peab lugejat kõnetama (sõbralikult, viisakalt, ülevoolavalt)?
 • Kas on tarvis kasutada ka mingeid nippe, et tekst jõuaks paremini sihtgrupini?

Võib vist üsna julgelt väita, et iga ettevõtja vajab asjalikke ja eesmärgini viivaid müügitekste. Kuid igas ettevõttes oma copywriterit kindlasti tööl ei ole. Tema palkamine on mõistlik vast siis, kui vajaminevaid tekste on rohkesti ja neid on tarvis regulaarselt. Muul juhul on kasulik tekstide koostamine teenusena sisse osta ehk teha kogenud teenusepakkujaga tulemuslikku koostööd.

Milline on tekstikirjutaja iseloom?

Missugune on hea kirjutaja isiksus? Saan seda kirjeldada meie kirjutajate iseloomu ja arvamuse põhjal. See ei tähenda sugugi, et kõik andekad sulesepad oleks täpselt samasugused.

Copywriter otsib sageli uut infot.
Uus ja huvitav info on vaid kiire otsingu kaugusel!

Mõistagi suudab hea kirjutaja koostada tekste pea iga valdkonna kohta. Ja kui ta mõne keerulise teema puhul kohe ei oskagi, siis viib ta end õhinal vajaliku infoga kurssi. Loeb artikleid, raamatuid ja muid materjale, mis aitavad võtta õige suuna. Tekstide koostaja on enamasti väga loominguline ja teadmishimuline inimene, kes naudib uut infot ja selle otsimist.

Kirjutaja, kes pakub kirjutamisteenust oma väikese ettevõtte kaudu, töötab enamasti kodukontoris ja naudib oma aja planeerimist ning iseseisvust. Ta on väga kohusetundlik tegelane ja teeb lubatu alati tähtajaks valmis. Sageli isegi varem.

Tihtipeale on geniaalne kirjutaja introvertne inimene (mitte alati muidugi). Tal on rikkalik sisemaailm ja tema tugevaim külg võibki olla just kirjalik väljendusoskus. Ta eelistab helistamisele e-kirja kirjutamist, väljendab selles end põhjalikult ja informatiivselt ning sageli saab nõnda oma asjad tõhusalt lahendatud. Kirjalikult on võimalik kõik detailid hoolega läbi mõelda ja parimal viisil üles tähendada.

Copywriteri teenus ja hea kirjutaja neli vajalikku omadust

Millised on hea sulesepa omadused, mis on ühtlasi kirjutamistööks ääretult vajalikud?

Sellega ei mõtle ma elementaarseid asju nagu

 • hea keeletunnetus
 • laitmatu õigekiri

Need on nagunii osava kirjutaja must have omadused. Lähme selle teemaga õige pisut sügavamale.

Suur teadmisjanu

Nagu juba eespool mainisin, siis entusiastlik suhtumine uude infosse ja teadmishimu käib hea copywriteriga alati kaasas. Tekstide koostaja puutub oma karjääri jooksul kokku lugematul hulgal erisuguste teemadega. Ühel päeval koostab ta blogipostitust mahutitest ja septikutest, teisel kirjutab kodulehe sisuteksti kanade vabapidamisest ning kolmandal põhjalikku artiklit pruutkleitidest.

Mõnikord tuleb samast teemast kirjutada uuesti ja uuesti ning leida iga kord uus ja huvitav vaatenurk. Ilma uudishimuta ja teadmisjanuta on keeruline (ehk isegi võimatu) olla professionaalne tekstikirjutaja.

Inimloomuse tajumine

Kirjutamine on justkui nähtamatule publikule kõne pidamine. Kõlab lihtsalt ja pingevabalt, kuid tegelikult hõlmab see endas palju olulisi nüansse. Iga teksti koostamise juures on kasulik mõelda väga palju teksti sihtgrupile. Teisisõnu – tuleb olla tuttav ka psühholoogia alustega. Osav kirjutaja tajub hästi, mis teksti sihtgrupile mõjub.

 • Mis teeb neid inimesi rõõmsaks?
 • Mis hoopis kurjaks?
 • Mis paneks neid soovitud viisil tegutsema – ostma toodet või tarbima teenust?

Otsustusvõime

Elukutselised tekstide koostajad suplevad pidavalt tohutu infohulga sees ja seega on vägagi oluline oskus otsustusvõime.

 • Milline informatsioon on oluline ning kõige mõjuvam?
 • Mida esile tuua ja mis pigem varjule jätta?

Hea arutlus- ja analüüsivõime, turunduslik mõtlemine ja kiire otsustamine moodustavad kombinatsiooni, mis iseloomustab osava tekstikirjutaja töövõtteid.

Tagasihoidlikkus

Copywriter - inimene, kes loeb ja kirjutab palju.
Kirjutamine ja lugemine käivad käsikäes!

Kirjutaja koostab tekste tavaliselt kellelegi teisele, saab selle eest tasu, kuid jääb pärast kirjaridade üleandmist ise varjatuks. Lugedes mõne ettevõtte head ja informatiivset blogipostitust või sisukat kodulehte, ei pruugi lugeja aimatagi, et selle taga on sõnaosava copywriteri teenus.

See ei tee aga tekste kuidagi vähem väärtuslikuks. Pigem vastupidi – hästi kirjutatud ja sujuvad tekstid väljendavad lugupidamist lugejasse. Need näitavad, et ettevõte soovib klientidele pakkuda väärtuslikku sisu ja on nõus sellesse panustama.

Seega, kui sa ei soovi olla oma töös „eesriide taga“, teha asju n-ö teiste eest, saamata selle eest midagi rohkemat kui korralik tasu ja tänu, siis sulle copywriteri amet tõenäoliselt ei sobi.

Kas copywriter spikerdab? Kuidas?

Sõnad “copy” ja “writer” justkui vihjaksid kopeerimisele ja ümberkirjutamisele, n-ö koopia tegemisele. Tegelikult sageli ongi nõnda, et kogu informatsioon on juba kuskil olemas, kuid see on vaja uudsel ja originaalsel moel ümber kirjutada.

Niisiis “spikerdamine” on copywriteri jaoks täiesti tavaline igapäevane tegevus. Mõnikord annab klient soovitud allika eeskujuks, teinekord peab kirjutaja ise olema osav infojahtija (loe: elukutseline guugeldaja).

Ma olen päris kindel, et kõik, kes on mõnda aega copywriteri tööd teinud, oskavad keskmisest paremini guugeldada. Seda nii eesti kui ka mõnes võõrkeeles. Selles suhtes on tänapäeva maailm nii mõnus – uued teadmised ja põnev info on vaid kiire otsingu kaugusel!

Minu jaoks on copywriteri teenus töö, mis on vaheldusrikas ja huvitav. Iga uus klient ja uus teema tekitavad palju põnevust ning sütitavad minus teadmisjanu. Ja teadmisi ei saa mitte kunagi olla liiga palju!

Kui sa leiad, et usina copywriteri teenus on just see, mida sa praegu vajad, siis võta minuga ühendust. Saame tuttavaks ja teeme koostööd! Vaata ka hinnakirja!